Hotell De Lanzi Florens >VÄLKOMMEN

Special Offers - Click Here!
Hotel De Lanzi Florence
Italiano
English
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Svenska
日本語
中文
 
Facebook Free Wi-Fi
Hotel De Lanzi - Via delle Oche, 11 - 50122 Florence, Italy

HOME  |    BOKNING

Hotel De Lanzi Florence

Book Securely Online. Check Special Offers in Real time and Save Money!

Klicka här Vi ser framemotattträffa dig snart

 
specialerbjudande - Klicka här!
arrow BOKA ETT RUM...

Betalkort
Florence

Välkommen till Hotell De LanziiFlorens

Hotell De 'LanziärbelägetihjärtatavFlorensnäraGiottosklocktorn, detär en kortpromenadfrånFlorensstörstaattraktioner.

Den senasterenoveringenavhotelletgjordes med storuppmärksamhet, såattvåramöblerochinredning tar sin inspiration från den klassiskastilensomdennastorastadärkändför.

Vårarkitekturochfärgschemankanjämföras med de stilarsomfinnsi de historiska monument somomgerhotellet.

16-talet florentinskstil

Vårthotellärskapadförattåteruppliva den romantiskaoch den klassiskastilen, sominspireradelokalbefolkningenochutlänningarunder renässansen, närFlorensvar den konstnärligastaden..

Allavåra rum ärintebarainreddai 16-talet florentinskstil, men ärocksåutrustade med modernabekvämligheter.

arrow läge

Map

Vårtlägeärockså en storfördelförvåragästernär de besöker de platsersomFlorenskändför. Vi ärettstenkastbortfrån de storatorgeniFlorens, Piazza dell Duomooch Piazza de la Signoria.

Vechioärtvåminuterspromenad, liksom den världsberömdaUffizierna, samtdetmestanseddashoppingområdetochmässanistaden. När du anländer, såärvi välplaceradebaranågraminuterspromenadfråncentralstationen.

   
online bokning
Online ReservationsBook online via Hotel De Lanzi Florence
• Exclusive special offers and seasonal discounts
• Best room rates, guaranteed
• 100% safe online booking system
• Advance booking discount
Hotel De Lanzi Florence - Via delle Oche, 11 - 50122 Florence, Italy
Telephone: +39 055 288043 r.a. Telefax: +39 055 288043 E-mail: info@hoteldelanzi.it
Sidandesignadochunderhållsav: Fisheyes Ltd. | Sekretesspolicy